دانلود دعا از نوحه با صدا مداحی جدید مولودی روایت حکایت داستان حدیث ۹۰

حیاء

 احادیث درباره حیا   - حدیث در مورد حیادر ادامه مطلب

حیا
قال الله الحکیم : (ان ذلکم یؤ ذى النبى فیستحیى منکم
:همانا کارهاى شما (بى وقت خانه پیامبر صلى الله علیه و آله رفتن و غذا خوردن و حرفهاى سرگرمى زدن ) پیامبر صلى الله علیه و آله آزار مى دهد و از شما حیا و شرم مى کند که مطلبى اظهار نماید)(313)
قال رسول الله صلى الله علیه و آله : الحیاء خیر کله
:همه نوع حیاء خیر و نیکى است .)(314)
شرح کوتاه :
حیاء نوریست که جوهرش ایمان است ، پس حیاء از ایمان است و آنرا باید به شعاع ایمان محکم و مقید کرد.
صاحب حیاء صاحب همه چیزهاست و در مقابل هر منافى توقف مى کند اما بى حیاء صاحب همه بدى هاست ، اگر چه به عبادات ظاهرى هم بپردازد.
فاقد این صفت ، محروم و به عقاب آخروى مبتلا مى شود. حیاء در اول جلوگاه هیبت حق و در مرحله آخر رویت حق است و دارنده آن به حق مشغول و از گناه و تقصیر بدور، و به کرامت و محبت ملبس ‍ مى باشد.(315)