دانلود دعا از نوحه با صدا مداحی جدید مولودی روایت حکایت داستان حدیث ۹۰

شیطان

حدیث درباره شیطان  احادیث درمورد شیطاندر ادامه مطلب

شیطان 
قال الله الحکیم : ( ان الشیطان للانسان عدو مبین ) (یوسف : آیه 5)
:بدرستى که شیطان براى انسان دشمن بسیار آشکار است .
امام صادق علیه السلام : لیس لابلیس اءشد من النساء والغضب (438)
:براى شیطان لشگرى سخت تر از زن و غضب نیست .
شرح کوتاه :
در مقابل هدایت رحمانى ، ضلالت شیطانى وجود دارد. در درون انسان جنود رحمان یعنى عقل و جنود شیطان یعنى جهل دائما در نبرد هستند.
وقتى انسان مى تواند از دام شیطان و لشگریانش رهائى یابد که تیرهاى او را بشناسد و از وسواس او در امان باشد، و اگر احیانا شیطان بر او غلبه پیدا کرد، به توبه از خدا، آمرزش و عفو را طلب کند تا مبادا لکه سیاهى بر حریم قلبش منقش شود؛ و از شر او بخداوند رؤ وف پناه برد.