X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود دعا از نوحه با صدا مداحی جدید مولودی روایت حکایت داستان حدیث ۹۰

متن عربی دعای عرفه همراه با ترجمه فارسی - گوشی موبایل

 متن عربی دعای عرفه همراه با ترجمه فارسی

در ادامه مطلب


 


دعـــــاى عـــــرفــــه

اَلْحَمْدُ لله الَّذى لَیْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ
سـتـایـش خـاص خـدایـى اسـت کـه نـیـسـت بـراى قضا و حکمش جلوگیرى و نه براى عطا و بخششش مانعى و نه مانند ساخته اش

صُنْعُ صانِعٍ وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ فَطَرَ اَجْناسَ الْبَدائِعِ واَتْقَنَ
ساخته هیچ سازنده اى و او است بخشنده وسعت ده که آفرید انواع گوناگون پدیده ها را و

بِحِکْمَتِهِ الصَّنائِعَ لا تَخْفى عَلَیْهِ الطَّلایِـعُ وَلا تَضیعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ
بـه حکمت خویش محکم ساخت مصنوعات را طلایه ها(ى عالم وجود) بر او مخفى نیست و امانتها در نزد او ضایع نشود

جازى کُلِّ صانِعٍ وَرائِشُ کُلِّ قانعٍ وَراحِمُ کُلِّ ضارِعٍ وَمُنْزِلُ
پـاداش دهـنـده عمل هر سازنده و سامان دهنده زندگى هر قناعت پیشه و مهربان نسبت به هر نالان ، فروفرستنده

الْمَنافِعِ وَالْکِتابِ الْجامِعِ بِالنُّورِ السّاطِعِ وَ هُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ
هـر سـود و بهره و آن کتاب جامع که فرستادش بوسیله نور آن نور درخشان و او است که دعاها را شنواست

وَلِلْکُرُباتِ دافِعٌ وَلِلدَّرَجاتِ رافِعٌ وَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ فَلا اِلهَ غَیْرُهُ وَلا
و گـرفتاریها را برطرف کند و درجات را بالا برد و گردنکشان را ریشه کن سازد پس معبودى جز او نیست و

شَىْءَ یَعْدِلُهُ وَلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُاللَّطیفُ الْخَبیرُ
چیزى با او برابرى نکند و چیزى همانندش نیست و او شنوا است و بینا و دقیق و آگاه

وَهُوَ عَلى کُلِّشَىْءٍ قَدیرٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَرْغَبُ إِلَیْکَوَاَشْهَدُ بِالرُّبُوبِیَّةِ لَکَ
و او بر هرچیز توانا است خدایا من بسوى تو اشتیاق دارم و به پروردگارى تو گواهى دهم

مُقِرّاً بِاَنَّکَ رَبّى وَ اِلَیْکَ مَرَدّى اِبْتَدَاْتَنى بِنِعْمَتِکَ قَبْلَ اَنْ اَکُونَ
اقـرار دارم بـه ایـنـکه تو پروردگار منى و بسوى تو است بازگشت من آغاز کردى وجود مرا به رحمت خود پیش از آنکه باشم

شَیْئاً مَذْکُورا وَخَلَقْتَنى مِنَ التُّرابِ ثُمَّ اَسْکَنْتَنِى الاَْصْلابَ آمِناً
چیز قابل ذکرى و مرا از خاک آفریدى آنگاه در میان صلبها جایم دادى و ایمنم ساختى

لِرَیْبِ الْمَنُونِ وَاخْتِلافِ الدُّهُورِ وَالسِّنینَ فَلَمْ اَزَلْ ظاعِناً مِنْ
از حوادث زمانه و تغییرات روزگار و سالها و همچنان همواره از

صُلْبٍ اِلى رَحِمٍ فى تَقادُمٍ مِنَ الاَْیّامِ الْماضِیَةِ وَالْقُرُونِ الْخالِیَةِ لَمْ
صلبى به رحمى کوچ کردم در ایام قدیم و گذشته و قرنهاى پیشین

تُخْرِجْنى لِرَاْفَتِکَ بى وَلُطْفِکَ لى وَاِحْسانِکَ اِلَىَّ فى دَوْلَةِ اَئِمَّةِ
و از روى مـهـر و راءفـتـى که به من داشتى و احسانت نسبت به من مرا به جهان نیاوردى در دوران حکومت پیشوایان

الْکُفْرِ الَّذینَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَکَذَّبُوا رُسُلَکَلکِنَّکَ اَخْرَجْتَنى لِلَّذى
کـفـر آنـان کـه پـیـمان تو را شکستند و فرستادگانت را تکذیب کردند ولى در زمانى مرا بدنیا آوردى که

سَبَقَلى مِنَ الْهُدَى الَّذى لَهُ یَسَّرْتَنى وَفیهِ اَنْشَاءْتَنى وَمِنْ قَبْلِ ذلِکَ
پـیـش از آن در علمت گذشته بود از هدایتى که اسبابش را برایم مهیا فرمودى و در آن مرا نشو و نما دادى و پیش از

رَؤُفْتَ بى بِجَمیلِ صُنْعِکَ وَسَوابِـغِ نِعَمِکَ فابْتَدَعْتَ خَلْقى مِنْ مَنِىٍّ
ایـن نـیـز بـه مـن مـهـر ورزیدى بوسیله رفتار نیکویت و نعمتهاى شایانت که پدید آوردى خلقتم را از منى

یُمْنى وَاَسْکَنْتَنى فى ظُلُماتٍ ثَلاثٍ بَیْنَ لَحْمٍ وَدَمٍ وَجِلْدٍ لَمْ
ریخته شده و جایم دادى در سه پرده تاریکى (مشیمه و رحم و شکم ) میان گوشت و خون و پوست

تُشْهِدْنى خَلْقى وَلَمْ تَجْعَلْ اِلَىَّ شَیْئاً مِنْ اَمْرى ثُمَّ اَخْرَجْتَنى لِلَّذى
و گـواهـم نـسـاخـتـى در خـلقتم و واگذار نکردى به من چیزى از کار خودم را سپس بیرونم آوردى بدانچه

سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى اِلَى الدُّنْیا تآمّاً سَوِیّاً وَحَفِظْتَنى فِى الْمَهْدِ طِفْلاً
در عـلمـت گـذشـتـه بـود از هـدایـتـم بـسـوى دنـیـا خـلقـتـى تـمـام و درسـت و در حال طفولیت و خردسالى

صَبِیّاً وَرَزَقْتَنى مِنَ الْغِذآءِ لَبَناً مَرِیّاً وَعَطَفْتَ عَلَىَّ قُلُوبَ
در گـهـواره مـحـافـظـتـم کـردى و روزیـم دادى از غـذاهـا شـیـرى گـوارا و دل پرستاران را

الْحَواضِنِ وَکَفَّلْتَنى الاُْمَّهاتِ الرَّواحِمَ وَکَلاَْتَنى مِنْ طَوارِقِ الْجآنِّ
بر من مهربان کردى و عهده دار پرستاریم کردى مادران مهربان را و از آسیب جنیان

وَسَلَّمْتَنى مِنَ الزِّیادَةِ وَالنُّقْصانِفَتَعالَیْتَ یا رَحیمُ یا رَحْمنُ حتّى
نـگـهـداریـم کـردى و از زیـادى و نقصان سالمم داشتى پس برترى تو اى مهربان و اى بخشاینده تا

اِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْکَلامِاَتْمَمْتَ عَلَىَّ سَوابغَ الاِْ نْعامِ وَرَبَّیْتَنى
آنگاه که لب به سخن گشودم و تمام کردى بر من نعمتهاى شایانت را و پرورشم دادى

زایِداً فى کُلِّ عامٍ حَتّى إ ذَا اکْتَمَلَتْ فِطْرَتى وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتى اَوْجَبْتَ
هـرسـاله زیـادتـر از سـال پـیـش تـا آنـگـاه کـه خـلقـتـم کامل شد و تاب و توانم به حد اعتدال رسید واجب کردى

عَلَىَّ حُجَتَّکَ بِاَنْ اَلْهَمْتَنى مَعْرِفَتَکَ وَرَوَّعْتَنى بِعَجائِبِ حِکْمَتِکَ
بـر مـن حـجـت خود را بدین ترتیب که معرفت خود را به من الهام فرمودى و بوسیله عجایب حکمتت به هراسم انداختى

وَاَیْقَظْتَنى لِما ذَرَاْتَ فى سَمآئِکَوَاَرْضِکَ مِنْ بَدائِعِ خَلْقِکَ
و بیدارم کردى بدانچه آفریدى در آسمان و زمینت از پدیده هاى آفرینشت

وَنَبَّهْتَنى لِشُکْرِکَ وَذِکْرِکَ وَاَوجَبْتَ عَلَىَّ طاعَتَکَ وَعِبادَتَکَ
و آگاهم کردى به سپاسگزارى و ذکر خودت و اطاعت و عبادتت را بر من واجب کردى

وَفَهَّمْتَنى ما جاَّءَتْ بِهِ رُسُلُکَ وَیَسَّرْتَ لى تَقَبُّلَ مَرْضاتِکَ وَمَنَنْتَ
و آنـچـه رسـولانـت آورده بودند به من فهماندى و پذیرفتن موجبات خوشنودیت را برایم آسان کردى

عَلَىَّ فى جَمیعِ ذلِکَ بِعَونِکَ وَلُطْفِکَ ثُمَّ اِذْ خَلَقْتَنى مِنْ خَیْرِ الثَّرى لَمْ
و در تـمام اینها به یارى و لطف خود بر من منت نهادى سپس به اینکه مرا از بهترین خاکها آفریدى

تَرْضَ لى یا اِلهى نِعْمَةً دُونَ اُخرى وَرَزَقْتَنى مِنْ اَنواعِ الْمَعاشِ
راضـى نشدى اى معبود من که تنها از نعمتى برخوردار شوم و از دیگرى منع گردم بلکه روزیم دادى

وَصُنُوفِ الرِّیاشِ بِمَنِّکَ الْعَظیمِ الاَْعْظَمِ عَلَىَّ وَاِحْسانِکَ الْقَدیمِ
از انواع (نعمتهاى ) زندگى و اقسام لوازم کامرانى و این بواسطه آن نعمت بخشى بزرگ و بزرگترت بود بر من و آن احسان دیرینه ات بود

اِلَىَّ حَتّى اِذا اَتْمَمْتَ عَلَىَّ جَمیعَ النِّعَمِ وَصَرَفْتَ عَنّى کُلَّ النِّقَمِ
نـسـبـت بـه من تا اینکه تمام نعمتها را بر من کامل کردى و تمام رنجها و بلاها را از من دور ساختى

لَمْ یَمْنَعْکَ جَهْلى وَجُرْاءَتى عَلَیْکَ اَنْ دَلَلْتَنى اِلى ما یُقَرِّبُنى
باز هم نادانى و دلیرى من بر من جلوگیرت نشد از اینکه راهنماییم کردى بدانچه مرا به تو نزدیک کند

اِلَیْکَ وَوَفَّقْتَنى لِما یُزْلِفُنى لَدَیْکَ فَاِنْ دَعَوْتُکَ اَجَبْتَنى وَاِنْ سَئَلْتُکَ
و موفقم داشتى بدانچه مرا به درگاهت مقرب سازد که اگر بخوانمت پاسخم دهى و اگر بخواهم از تو

اَعْطَیْتَنى وَاِنْ اَطَعْتُکَ شَکَرْتَنى وَاِنْ شَکَرْتُکَ زِدْتَنى کُلُّ ذلِکَ
به من عطا کنى و اگر اطاعتت کنم قدردانى کنى و اگر سپاسگزاریت کنم بر من بیفزایى و همه اینها

اِکْمالٌ لاَِنْعُمِکَ عَلَىَّ وَاِحْسانِکَ اِلَىَّ فَسُبْحانَکَ سُبْحانَکَ مِنْ مُبْدِئٍ
بـراى کـامـل سـاختن نعمتهاى تو است بر من و احسانى است که نسبت به من دارى پس منزهى تو، منزه از آن رو که آغازنده

مُعیدٍ حَمیدٍ مَجیدٍ تَقَدَّسَتْ اَسْمآؤُکَ وَعَظُمَتْ الاَّؤُکَ فَاءَىَُّ نِعَمِکَ ی ا
نعمتى و بازگرداننده و ستوده و بزرگوارى بسى پاکیزه است نامهاى تو و بزرگ است نعمتهاى تو پس اى

اِلهى اُحْصى عَدَداً وَذِکْراً اءَمْ اَىُّ عَطـایاکَ اءَقُومُ بِها شُکْراً وَهِىَ یا
مـعـبـود مـن کـدامـیـک از نعمتهایت را بشماره درآورده و یاد کنم یا براى کدامیک از عطاهایت به سپاسگزارى اقدام کنم در صورتى که آنها

رَبِّ اَکْثَرُ مِنْ اَنْ یُحْصِیَهَا الْعآدّوُنَ اءَوْ یَبْلُغَ عِلْماً بِهَا الْحافِظُونَ ثُمَّ
اى پروردگار من بیش از آن است که حسابگران بتوانند آنها را بشمارند یا دانش حافظان بدانها رسد سپس اى خدا

ما صَرَفْتَ وَدَرَاءْتَ عَنّى اَللّهُمَّ مِنَ الضُرِّ وَالضَّرّآءِ اءَکْثَرُ مِمّا ظَهَرَ لى
آنـچـه را از سختى و گرفتارى از من دور کرده و باز داشتى بیشتر بوده از آنچه برایم آشکار شد

مِنَ الْعافِیَةِ وَالسَّرّآءِ وَاَنـَا اَشْهَدُ یا اِلهى بِحَقیقَةِ ایمانى وَعَقْدِ
از تـنـدرسـتـى و خـوشى و من گواهى دهم خدایا به حقیقت ایمان خودم و بدانچه تصمیمات یقینم بدان بسته است

عَزَماتِ یَقینى وَخالِصِ صَریحِ تَوْحیدى وَباطِنِ مَکْنُونِ ضَمیرى
و توحید خالص و بى شائبه خود و درون سرپوشیده نهادم

وَعَلائِقِ مَجارى نُورِ بَصَرى وَاَساریرِ صَفْحَةِ جَبینى وَخُرْقِ
و رشته هاى دید نور چشمانم و خطوط صفحه پیشانیم

مَسارِبِ نَفْسى وَخَذاریفِ مارِنِ عِرْنینى وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعى
و رخنه هاى راههاى تنفسم و پرده هاى نرمه بینیم و راههاى پرده گوشم

وَما ضُمَّتْ وَاَطْبَقَتْ عَلَیْهِ شَفَتاىَ وَحَرَکاتِ لَفْظِ لِسانى وَمَغْرَزِ
و آنـچـه بـچـسـبـد و روى هـم قـرار گـیـرد بـر آن دو لبـم و حـرکـتـهـاى تـلفظ زبانم و محل پیوست کام

حَنَکِ فَمى وَفَکّى وَمَنابِتِ اَضْراسى وَمَساغِ مَطْعَمى وَمَشْرَبى
(فـک بـالاى ) دهـان و آرواره ام و مـحـل بـیـرون آمـدن دنـدانـهـایـم و محل چشیدن خوراک و آشامیدنیهایم

وَحِمالَةِ اُمِّ رَاءْسى وَبُلُوعِ فارِغِ حَباَّئِلِ عُنُقى وَمَا اشْتَمَلَ عَلیْهِ تامُورُ
و رشـتـه و عصب مغز سرم و لوله (حلق ) متصل به رگهاى گردنم و آنچه در برگرفته آن را

صَدْرى وَحمائِلِ حَبْلِ وَتینى وَنِیاطِ حِجابِ قَلْبى وَاءَفْلاذِ حَواشى
قفسه سینه ام و رشته هاى رگ قلبم و شاهرگ پرده دلم و پاره هاى گوشه و کنار

کَبِدى وَما حَوَتْهُ شَراسیفُ اَضْلاعى وَحِقاقُ مَفاصِلى وَقَبضُ
جگرم و آنچه را در بردارد استخوانهاى دنده هایم و سربندهاى استخوانهایم و انقباض

عَوامِلى وَاَطرافُِ اَنامِلى وَلَحْمى وَدَمى وَشَعْرى وَبَشَرى
عضلات بدنم و اطراف سر انگشتانم و گوشتم و خونم و موى بدنم و بشره پوستم

وَعَصَبى وَقَصَبى وَعِظامى وَمُخّى وَعُرُوقى وَجَمیعُِ جَوارِحى وَمَا
و عصبم و ساقم و استخوانم و مغزم و رگهایم و تمام اعضاء و جوارحم و آنچه بر اینها

انْتَسَجَ عَلى ذلِکَ اَیّامَ رِضاعى وَما اَقلَّتِ الاَْرْضُ مِنّى وَنَوْمى
بافته شده از دوران شیرخوارگیم و آنچه را زمین از من بر خود گرفته و خوابم

وَیَقَظَتى وَسُکُونى وَحَرَکاتِ رُکُوعى وَسُجُودى اَنْ لَوْ حاوَلْتُ
و بیداریم و آرمیدنم و حرکتهاى رکوع و سجود من (گواهى دهم ) که اگر تصمیم بگیرم

وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الاَْعصارِ وَالاَْحْقابِ لَوْ عُمِّرْتُها اَنْ اءُؤَدِّىَ شُکْرَ
و بکوشم در طول قرون و اعصار بر فرض که چنین عمرى بکنم و بخواهم شکر

واحِدَةٍ مِنْ اءَنْعُمِکَ مَا اسْتَطَعْتُ ذلِکَ اِلاّ بِمَنِّکَ الْمُوجَبِ عَلَىَّ بِهِ
یـکى از نعمتهاى تو را بجا آورم نخواهم توانست جز به لطف خود که آن خود واجب کند بر من

شُکْرُکَ اَبَداً جَدیداً وَثَنآءً طارِفاً عَتیداً اَجَلْ وَلوْ حَرَصْتُ اَنـَا
سپاسگزاریت را دوباره از نو و موجب ستایشى تازه و ریشه دار گردد آرى و اگر حریص باشم من

وَالْعآدُّونَ مِنْ اَنامِکَ اءَنْ نُحْصِىَ مَدى اِنْعامِکَ سالِفِهِ وَ انِفِهِ ما
و حسابگران از مخلوقت که بخواهیم اندازه نعمت بخشیهاى تو را از گذشته و آینده

حَصَرْناهُ عَدَداً وَلا اَحْصَیناهُ اَمَداًهَیْهاتَ اءنّى ذلِکَ وَاَنْتَ الْمُخْبِرُ فى
بـه حساب درآوریم نتوانیم بشماره درآوریم و نه از نظر زمان و اندازه آنرا احصاء کنیم ! هیهات ! کجا چنین چیزى میسر است

کِتابِکَ النّاطِقِ وَالنَّبَاءِ الصّادِقِ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوها
و تو خود در کتاب گویا و خبر راست و درستت خبر داده اى که ((اگر بشمارید نعمت خدا را احصاء نتوانید کرد))

صَدَقَ کِتابُکَ اْللّهُمَّ وَاِنْبآؤُکَ وَبَلَّغَتْ اَنْبِیآؤُکَ وَرُسُلُکَ ما اَنْزَلْتَ
خـدایـا کـتـاب تو و خبرى که دادى راست است و رساندند پیمبران و رسولانت هرچه را بر ایشان از وحى خویش فروفرستادى

عَلَیْهِمْ مِنْ وَحْیِکَ وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دینِکَ غَیْرَ اءَنّى یا اِلهى
و آنچه را تشریع کردى براى آنها و بوسیله آنها از دین و آیین خود جز اینکه معبودا

اَشْهَدُ بِجَُهْدى وَجِدّى وَمَبْلَغِ طاعَتى وَوُسْعى وَاءَقُولُ مُؤْمِناً
من گواهى دهم به سعى و کوششم و به اندازه رسائى طاعت و وسعم و از روى ایمان

مُوقِناً اَلْحَمْدُ لله الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً فَیَکُونَ مَوْرُوثاً وَلَمْ یَکُنْ لَهُ
و یقین مى گویم ستایش خدایى را سزاست که نگیرد فرزندى تا از او ارث برند و نیست برایش

شَریکٌ فى مُلْکِهِ فَیُضآدَُّهُ فیَما ابْتَدَعَ وَلا وَلِىُّ مِنَ الذُّلِّ فَیُرْفِدَهُ فیما
شـریـکـى در فـرمـانـروایـى تـا بـا او ضدّیت کنند در آنچه پدید آورد و نه نگهدارى از خوارى دارد تا کمکش کند در آنچه

صَنَعَ فَسُبْحانَهُ سُبْحانَهُ لَوْ کانَ فیهِما الِهَةٌ اِلا الله لَفَسَدَتا وَتَفَطَّرَتا
بوجود آورد پس منزه باد منزه که اگر بود در آسمان و زمین خدایانى جز او هر دو تباه مى شدند و از هم متلاشى مى گشتند

سُبْحانَ الله الْواحِدِ الاَْحَدِ الصَّمَدِ الَّذى لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ
منزه است خداى یگانه یکتاى بى نیازى که فرزند ندارد و فرزند کسى نیست و نیست

لَهُ کُفُواً اَحَدٌ اَلْحَمْدُ لله حَمْداً یُعادِلُ حَمْدَ مَلاَّئِکَتِهِ الْمُقَرَّبینَ وَاَنْبِی آئِهِ
برایش همتایى هیچکس ستایش خداى را است ستایشى که برابر ستایش فرشتگان مقرب او و پیمبران

الْمُرْسَلینَ وَصَلَّى الله عَلى خِیَرَتِهِ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِیّینَ وَآلِهِ
مـرسـلش بـاشـد و درود خـدا بـر بـهـتـریـن خـلقـش مـحـمـد خـاتـم پـیـمـبـران و آل

الطَّیـِبـیـنَ الطـّاهـِریـنَ الْمـُخـلَصـیـنَ وَسـَلَّمَ پـس شـروع فـرمـود آن حـضـرت در سـؤ ال و
پاک و پاکیزه و خالص او باد و سلام * * * * * * * * * * * * * * * * * * #

اهتمام نمود در دُعا و آب از دیده هاى مبارَکَش جارى بود پس گفت : اَللّهُمَّ اجْعَلْنى
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * خدایا چنانم

اَخْشاکَ کَانّى اَراکَ وَاَسْعِدْنى بِتَقویکَ وَلا تُشْقِنى بِمَعْصِیَتِکَ
ترسان خودت کن که گویا مى بینمت و به پرهیزکارى از خویش خوشبختم گردان و به واسطه نافرمانیت بدبختم مکن

وَخِرْلى فى قَضآئِکَ وَبارِکْ لى فى قَدَرِکَ حَتّى لا اءُحِبَّ تَعْجیلَ ما
و در سـرنـوشـت خود خیر برایم مقدر کن و مقدراتت را برایم مبارک گردان تا چنان نباشم که تعجیل آنچه را

اَخَّرْتَ وَلا تَاْخیرَ ما عَجَّلْتَ اَللّهُمَّ اجْعَلْ غِناىَ فى نَفْسى وَالْیَقینَ
تـو پـس انـداخته اى بخواهم و نه تاءخیر آنچه را تو پیش انداخته اى خدایا قرار ده بى نیازى در نفس من و یقین

فى قَلْبى وَالاِْخْلاصَ فى عَمَلى وَالنُّورَ فى بَصَرى وَالْبَصیرَةَ فى
در دلم و اخلاص در کردارم و روشنى در دیده ام و بینایى در

دینى وَمَتِّعْنى بِجَوارِحى وَاجْعَلْ سَمْعى وَبَصَرى اَلْوارِثَیْنِ مِنّى
دیـنـم و مـرا از اعـضـا و جوارحم بهره مند کن و گوش و چشم مرا وارث من گردان (که تا دم مرگ بسلامت باشند)

وَانْصُرْنى عَلى مَنْ ظَلَمَنى وَاَرِنى فیهِ ثارى وَمَـاءرِبى وَاَقِرَّ بِذلِکَ
و یاریم ده بر آنکس که به من ستم کرده و انتقام گیرى مرا و آرزویم را درباره اش به من بنمایان

عَیْنى اَللَّهُمَّ اکْشِفْ کُرْبَتى وَاسْتُرْ عَوْرَتى وَاْغْفِرْ لى خَطیَّئَتى
و دیده ام را در این باره روشن کن خدایا محنتم را برطرف کن و زشتیهایم بپوشان و خطایم بیامرز

وَاخْسَاءْ شَیْطانى وَفُکَّ رِهانى وَاْجَعْلْ لى یا اِلهى الدَّرَجَةَ الْعُلْیا فِى
و شـیـطـان و اهـریـمـنـم را از مـن بران و ذمه ام را از گِرو بِرَهان و قرار ده خدایا براى من درجه والا در


 

     گنجینه صوتی و تصویری کرارکتاب ، نرم افزار ، عکس مذهبی موبایل
دانلود دعای مخصوص روز عرفه با صدای .....چهارشنبه 4 آذر 1388 :: نویسنده : س.ص.م.م ص
دعای عرفه

ردیف   
توضیحات

اجرا   
حجم
(KB)

زمان
1     حاج منصور ارضی - قسمت اول         13.027    1:14:06
2     حاج منصور ارضی - قسمت دوم         10.926    1:02:08
3     حاج منصور ارضی - قسمت سوم         7.911    0:44:59
4     حاج منصور ارضی - قسمت چهارم         10.106    0:57:28
5     موسوی قهار - قسمت اول         6.209    0:35:01
6     موسوی قهار - قسمت دوم         6.651    0:37:49
7     انصاریان - قسمت اول         6.463    0:36:27
8     انصاریان - قسمت دوم         7.109    0:40:25
9     منصوری (قسمت اول)          1,240     0:20:05
10     منصوری (قسمت دوم)          1,237     0:20:02
11     منصوری (قسمت سوم)          1,192     0:19:18
12     منصوری (قسمت چهارم)          988     0:15:59
نوع مطلب : عکس، دینی، ویژه نامه روز عرفه، بانک صوتی مذهبی،
برچسب ها : حاج منصور ارضی - قسمت اول، موسوی قهار - قسمت اول، انصاریان - قسمت اول، منصوری (قسمت اول)، دانلود دعای مخصوص روز عرفه، دانلود صوت رایگان دعای عرفه، دعای عرفه، دانلود رایگان دعای عرفه، mp3 دعای عرفه، دعای عرفه صوتی، دعای ویژه روز عرفه، دانلود دعای مخصوص روز نیایش، دانلود دعا، دانلود اصوات مذهبی، دانلود دعا و مداحی روز عرفه، دانلود مراسم صوتی روز نیایش یا عرفه،

نظرات (3)

درباره وبلاگمدیر وبلاگ : س.ص.م.م صمطالب اخیرهمخوانی ها و سرود های ولادت امام محمد باقر (علیه السلام)دانلود فصل دوم انیمیشن لولک و بولک Lolek & Bolek Season 02ضبط حرفه ای و نامحدود مکالمات با Smartphoneware Best CallRecorder v1.06دانلود نرم افزار تخته سیاه Offscreen BlackBoard Liteقویترین و کاملترین دیکشنری ساخته شده برای گوشی های موبایلشاعران نامدار عاشورایی اردبیلدانلود رایگان نوحه های ( مداحی ) ترکی غزل : شفای وصل قدرین، هجردن بیمار اولاندان سور ( حکیم محمد فضولی )غزل : ای ملک سیما که سندن ئوزگه حیراندر سنه ( حکیم محمد فضولی )غزل : ای بیوفا که عادت اولوبدر جفا سنه ( حکیم محمد فضولی )موضوعاتاشعار و زندگی نامه شعرای ترک (آذری ) (17)سریال مختار نامه (1)کاریکاتور های .... (2)ولادت حضرت رسول اکرم (ص) (0)کرامات چهارده معصوم (16)مجموعه زندگی نامه های پیامبران و امامان و دیگر اولیای دین (7)مبعث حضرت رسول اکرم (ص) (18)امیر المومنین علی (ع) (55)امیر المومنین علی (ع) ـ رباعیات (9)اثبات ولایت (امامت ) برحق علی (ع) (12)ویژه نامه عید غدیر (26)ایام فاطمیه ـ ویژه نامه شهادت حضرت زهرا ( س ) (100)حضرت فاطمه (س) (50)حضرت فاطمه (س) ـ رباعیات (13)ولادت امام حسن مجتبی (ع) (14)شهادت امام حسن مجتبی (ع) (4)مجموع مداحی و روضه ماه محرم (51)اشعار ماه محرم (22)امام حسین (ع) (122)امام حسین (ع) ـ رباعیات (33)اربعین سالار شهیدان (5)ولادت حضرت ابوالفضل (ع) (9)شهادت حضرت ابوالفضل عباس (ع) (8)حضرت ابوالفضل ـ رباعیات (7)شهادت حضرت مسلم (ع) (10)شهادت حضرت علی اصغر (ع) (8)ولادت حضرت علی اکبر (ع) (11)شهادت حضرت علی اکبر (ع) (4)شهادت طفلان حضرت زینب (س) (4)شهادت حضرت قاسم این حسن (ع) (9)شهادت حضرت عبدالله ابن حسن (ع) (5)ولادت امام سجاد (ع) (9)شهادت امام سجاد (ع) (5)ولادت امام محمد باقر (ع) (5)شهادت امام محمد باقر (ع) (12)ولادت امام جعفر صادق (ع) (4)شهادت امام صادق (ع) (23)ولادت حضرت موسی ابن جعفر (ع) (1)شهادت آقا موسی ابن جعفر (ع) (15)ولادت امام رضا (ع) (30)شهادت امام رضا (ع) (14)ولادت امام محمد تقی (ع) (5)شهادت امام محمد تقی (ع) (21)ویژه نامه عید سعید قربان (7)ولادت امام هادی (ع) (11)امام زمان (ع) (32)امام زمان (ع) ـ رباعیات (6)بانک صوتی مذهبی (345)رحلت حضرت خدیجه (س) (8)وفات حضرت زینب (س) (11)شهادت حضرت رقیه (س) (17)ولادت حضرت معصومه (س) (21)وفات حضرت معصومه (س) (9)ویژه نامه روز عرفه (11)اشعار خودم ( سروه های سردار ) (1)متن اشعار ( نوحه ) ترکی (آذری ) (25)اس ام اس های شهادت ها _ مذهبی (32)اس ام اس های ولادتها و اعیاد _ مذهبی (24)مناسبتهای خورشیدی ( مناسبتهای کشوری ) (10)تبادل لینک مذهبی (5)بانک موسیقی سنتی ایران (150)نرم افزارهای مخصوص کامپیوتر ( رایانه ) (15)نرم افزارهای ویژه ماه رمضان ( مخصوص موبایل) (51)اخبار روز (95)اس ام اس های انتخاباتی (4)ولادت ها ( مولودی ) (1)اخبار روز (23)خدمات سایت و وبلاگ (5)فیلم های سینمائی و سریال ـ دانلود (33)کتابخانه موبایل وبلاگ کرار (63)کتاب موبایل ترکی آذری (8)رباعیات آذری ـ ترکی (11)رباعیات فارسی (33)کلیپ مداحی موبایل ترکی (7)کلیپ مداحی موبایل فارسی (24)کلیپ تلفن همراه ـ موبایل (15)مداحی ترکی صوتی (27)زندگی نامه عرفا (8)نرم افزارهای موبایل (128)تم های موبایل (22)بازی موبایل (97)آهنگهای موبایل (32)کتابخانه موبایل کرار ( کتاب موبایل ) (168)هنر و سر گرمی (127)عکس (805)ادبیات (211)دینی (375)ترک دنیاسی (18)عمومی (190)پمپ وکیوم شیخ ها (پوش) (4)تلفن همراه (9)کتاب نویسی موبایل (3)دستور زیان آذری ـ ترکی (4)آرشیو وبلاگ دی 1389 آذر 1389 آبان 1389 مرداد 1389 تیر 1389 اردیبهشت 1389 فروردین 1389 اسفند 1388 بهمن 1388 دی 1388آرشیو کل مطالبپیوندهای روزانهتفریحی و سرگرمیhttp://mobgame20.mihanblog.com/آقابیا2فقط حیدر امیرالمومنین (ع)جاوید وبمذهبیدفاع از حریم تشیعهیئت الزهرا (س) آستانه اشرفیهدانلود رایگان کتابهمه پیوندهای روزانهارسال پیوند روزانهپیوندهاگنجینه معرفتبقیه االهرنگ خدادانلود مداحی ساجدینهیئت زینبیون کاشمرمعجزه اعجاز طاهابی غمان مستآنتی سهیونیسمسنتی هاتلنگروب سایت هواداران کربلائی جواد مقدم•??* وبلاگ باشگاه پرسپولیس *??•جدیدترین اخبار فوتبالღミ★ミღ آذربایجان ღミ★ミღیاشیل پرچمحسن فطرساوخشاما▌▌ دنبال خدایى!؟ بیا تووو ▌▌دینی و مذهبیبهترین قالب های وبلاگهمه پیوندهانویسندگانس.ص.م.م ص (1610)
نظرسنجینظر شما درمورد این وبلاگ چیست
عالی است
خوب است
بد نیست
ضعیف استبرچسبهاکلیپ تصویری موبایلویژه نامه شهادت ام ابیهاکلیپ تصویری شهادتبی بی دو عالمناله های ایام فاطمیهشهادت حضرت فاطمهدر سوگ حضرت فاطمه (س)دانلود رایگانشعر فاطمیهebookکتاب موبایلکتاب جاوابانک صوتی کرارایام فاطمهدانلود نوحه و روضه شهادت حضرت زهرا
جستجو


آمار وبلاگکل بازدید : 1664300بازدید امروز :2835بازدید دیروز : 4176بازدید این ماه : 80483بازدید ماه قبل : 311232تعداد نویسندگان : 1تعداد کل پست ها : 1610آخرین بازدید : شنبه 18 دی 1389 (17:30)آخرین بروز رسانی : شنبه 18 دی 1389


 
           Screen reader users, click here to turn off Google Instant.
Google

دانلود دعای روز عرفه    ×

Instant is on ▼

SafeSearch off ▼
Web Images Videos Maps News Shopping Gmail more ▼
Web History | Search settings | Sign in
Advanced search
About 152,000 results (0.08 seconds)
Search Results
گنجینه صوتی و تصویری کرار - دانلود دعای مخصوص روز عرفه با صدای ..... - [ Translate this page ]
25 نوامبر 2009‎ ... وبلاگ کرار متعلق به کلیه هم وطنان گرامی می باشد که در زمینه دین و فرهنگ اسلامی فعالیت دارد.
karrar.ir/post/1466 - Cached

یادبودشهید - دانلود دعای روز "عرفه" - [ Translate this page ]
یادبودشهید - دانلود دعای روز "عرفه" - (طلبه بزرگوارشهیدرمضان جعفری)
yadbodeshahid.blogfa.com/post-19.aspx - Cached
دانلود دعای مخصوص روز عرفه | سایت تفریحی و سرگرمی - [ Translate this page ]
۱, حاج منصور ارضی – قسمت اول, ejra 01 دانلود دعای مخصوص روز عرفه, ۱۳٫۰۲۷, ۱:۱۴:۰۶. ۲, حاج منصور ارضی – قسمت دوم, ejra 01 دانلود دعای مخصوص روز عرفه ...
3sootonline.com/1389/08/24/دانلود-دعای-مخصوص-روز-عرفه/ - Cached
دانــــــــشـــجـــــــو - دانلود دعای عرفه بر روی موبایل برای روز ... - [ Translate this page ]
دانــــــــشـــجـــــــو - دانلود دعای عرفه بر روی موبایل برای روز عرفه - دانـشگــــاه صنعتـــــی خواجـــــه نصیـــــــــرالدیـــــــــن طوســـــــــی.
www.itnasir.blogfa.com/post-308.aspx - Cached
تکدید بزرگترین بانک صوت و فیلم مذهبی - [ Translate this page ]
بیایید بعد از هر نمازمون براشون دعا کنیم. برای دانلود به ادامه مطلب بروید. ادامه مطلب را بخوانید ». author نویسنده:سید رضا چهل اخترانی date ...
www.takdid.com/ - Cached
امام حسن مجتبی علیه السلام - ۵۴۸۹ دانلود دعای روز عرفه - [ Translate this page ]
1386/09/25 نوشته شده توسط عظیم جان آبادی. دانلود دعای روز عرفه. دانلود در ادامه مطلب. یاحق امام حسن مجتبی علیه السلام پشت وپناه تون ...
hassanmojtaba.mihanblog.com/Post-5489.aspx - Cached
تازه های روز - برنامه پخش دعای عرفه از شبکه های سیما - [ Translate this page ]
15 نوامبر 2010‎ ... دعای روز عرفه با دعا خوانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان به طورمستقیم ساعت ۳۰/۱۵ ... دانلود تقویم سال ۱۳۹۰ هجری شمسی+تقویم برای کامپیوتر ...
www.tazehayerooz.com › سایر خبرها‎ - Cached
دانلود دعای روز عرفه - [ Translate this page ]
طراحی این ساعت بسیار ساده و مدرن میباشد و استفاده از آن بسیار آسان است و امکان نمایش ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، ماه، صبح/عصر را دارا میباشد. ...
www.parsianfun.com/tag/دانلود-دعای-روز-عرفه - Cached
روز عرفه به همراه لینک دانلود دعای روز عرفه - [ Translate this page ]
برای دانلود دعای روز عرفه از این لینک استفاده کنید: دانلـــــــــــــــــــــــــود. سجاده ام را بیاورید! می خواهم پرواز کنم تا ملکوت. ...
www.flytohim.com/index.php?option=com... - Cached
گنجینه صوتی و تصویری کرار - مطالب ابر دانلود دعا و مداحی روز عرفه - [ Translate this page ]
25 نوامبر 2009‎ ... وبلاگ کرار متعلق به کلیه هم وطنان گرامی می باشد که در زمینه دین و فرهنگ اسلامی فعالیت دارد.
karrar.ir/post/tag/دانلود%20دعا%20و%20مداحی%20روز%20عرفه - Cached
Everything
Images
Videos
News
Shopping
More
Search Options
Any time
Past 2 months
More search tools
1   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
View customizations Search Help Give us feedback
Google HomeAdvertising ProgramsBusiness SolutionsPrivacyAbout Googleدانلود دعای مخصوص روز عرفه
دسته: مداحی و مولودی,مذهبی
دعای عرفه
ردیف    توضیحات    اجرا    حجم
(KB)    زمان
۱    حاج منصور ارضی – قسمت اول         ۱۳٫۰۲۷    ۱:۱۴:۰۶
۲    حاج منصور ارضی – قسمت دوم         ۱۰٫۹۲۶    ۱:۰۲:۰۸
۳    حاج منصور ارضی – قسمت سوم         ۷٫۹۱۱    ۰:۴۴:۵۹
۴    حاج منصور ارضی – قسمت چهارم         ۱۰٫۱۰۶    ۰:۵۷:۲۸
۵    موسوی قهار – قسمت اول         ۶٫۲۰۹    ۰:۳۵:۰۱
۶    موسوی قهار – قسمت دوم         ۶٫۶۵۱    ۰:۳۷:۴۹
۷    انصاریان – قسمت اول         ۶٫۴۶۳    ۰:۳۶:۲۷
۸    انصاریان – قسمت دوم         ۷٫۱۰۹    ۰:۴۰:۲۵
۹    منصوری (قسمت اول)         ۱,۲۴۰    ۰:۲۰:۰۵
۱۰    منصوری (قسمت دوم)         ۱,۲۳۷    ۰:۲۰:۰۲
۱۱    منصوری (قسمت سوم)         ۱,۱۹۲    ۰:۱۹:۱۸
۱۲    منصوری (قسمت چهارم)         ۹۸۸    ۰:۱۵:۵۹
ادامه نوشته دانلود دعای مخصوص روز عرفه .
دانلود دعای روز "عرفه"
   
دعای عرفه 1

منصوری    Play   
Download

   
دعای عرفه 2

منصوری    Play   
Download

   
دعای عرفه 3

منصوری    Play   
Download

   
دعای عرفه 4

منصوری    Play   
Download


التماس دعا

+ نوشته شده در  ساعت   توسط امیر  |  نظر بدهید
دعای عرفه

ردیف   
توضیحات

اجرا   
حجم
(KB)

زمان
1     حاج منصور ارضی - قسمت اول         13.027    1:14:06
2     حاج منصور ارضی - قسمت دوم         10.926    1:02:08
3     حاج منصور ارضی - قسمت سوم         7.911    0:44:59
4     حاج منصور ارضی - قسمت چهارم         10.106    0:57:28
5     موسوی قهار - قسمت اول         6.209    0:35:01
6     موسوی قهار - قسمت دوم         6.651    0:37:49
7     انصاریان - قسمت اول         6.463    0:36:27
8     انصاریان - قسمت دوم         7.109    0:40:25
9     منصوری (قسمت اول)          1,240     0:20:05
10     منصوری (قسمت دوم)          1,237     0:20:02
11     منصوری (قسمت سوم)          1,192     0:19:18
12     منصوری (قسمت چهارم)          988     0:15:59

دانلود دعای روز عرفه - دعای عرفه - صوتی تصویری

دعای روز عرفه - دعای روز عرفه موبایل - دانلود دعا

دانلود رایگان دعای روز عرفه به صورت صوتی
دانلود دعای روز عرفه فایل صوتی


دانلود در ادامه مطلب