X
تبلیغات
رایتل

دانلود دعا از نوحه با صدا مداحی جدید مولودی روایت حکایت داستان حدیث ۹۰

مراتب ایمان - امام صادق علیه السلام

 مراتب ایمان  - امام صادق علیه السلام


در ادامه مطلب

 مراتب ایمان 
امام صادق علیه السلام به مرد (سراج ) (زین ساز) که خدمتگزارش ‍ بود فرمود: بعضى از مسلمین داراى یک سهم از ایمان و بعضى داراى دو سهم و بعضى سه و بعضى هفت سهم هستند سزاوار نیست بر شخصى که یک سهم از ایمان را داراست بار کنند و وادار کنند آنچه آن کس دو سهم از ایمان را دارد؛ و آنکه دو سهم ایمان دارد سه سهم بر او بار کنند؟
فرمود: برایت مثالى بزنم ، مردى بود که همسایه اى نصرانى داشت و او را به اسلام دعوت نمود او اجابت کرد و مسلمان شد.
چون سحر شد درب خانه اش آمد و در زد، گفت : کیستى ؟ گفت : من فلانى هستم ، وضو بگیر و لباس بپوش برویم براى نماز پس تازه مسلمان وضو گرفت و لباس پوشید و براى نماز حاضر گشت هر دو نماز بسیار خواندند، پس از آن نماز صبح خواندند و صبر کردند تا صبح روشن شد.
(نصرانى ) خواست منزل برود آن مرد به او گفت : کجا مى روى روز کوتاه است و الان ظهر است نماز ظهر بخوانیم .
پس نشست تا نماز ظهر را خواند، خواست برود گفت : نماز عصر نزدیک است صبر کرد و نماز عصر را خواند، خواست برود گفت : نماز مغرب را هم بخوان و این وقتش کوتاه است ، پس او را نگه داشت و نماز مغرب را نیز خواند، باز خواست
برود گفت : یک نماز دیگر باقى مانده ، صبر کن نماز عشا را بخوانیم ، پس ‍ نماز را خواندند و از یکدیگر جدا شدند.
چون سحر شد (مسلمان نا وارد) درب نصرانى تازه مسلمان را کوبید. گفت : کیستى ؟ خود را معرفى کرد و گفت : وضو بگیر و لباس بپوش ، برویم نماز بگذاریم ! تازه مسلمان گفت :
براى این دینت شخصى را پیدا کن که بیکارتر از من باشد؛ من مردى بینوا و داراى عیال و فرزندانم .
پس حضرت صادق علیه السلام فرمود: او را به نصرانیت بازگردانید و مانند اولش شد (او را در چنین فشارى قرار داد که از دین محکمى بیرونش ‍ آورد).(120)